แอร์โฮสเตส


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "flight attendants training" หรือ "แอร์โฮสเตส"

Thursday, January 20, 2011

Cabin Crew (Thailand)

Cabin Crew (Thailand)

Full/Part Time


Location Singapore,
Description We will be conducting a recruitment exercise in Bangkok for Flight Stewardesses. If you meet the following requirements, we will be pleased to receive your application:
· Thai citizen
· Females who are at least 158cm in height
· University graduate
· Proficiency in English (Minimum TOEIC score of at least 600 or TOEFL score of at least 500)
· Preference will be given to candidates who are able to speak foreign languages or are experienced in customer service.

Training

If you make it through our rigorous selection process, you will undergo about 4 months of training. On successful completion of training, you will commence flying duties.

Remuneration & Service Benefits

Apart from the opportunity to experience various cultures and meet new people from around the world, you can look forward to a competitive remuneration package, with an annual wage supplement of one month’s basic salary and profit-sharing bonus. You will also be entitled to free travel to any SIA destination once a year and enjoy discounted travel at other times.

APPLICATION DETAILS

If you measure up to our requirements and are interested to apply, please complete the online application form and attach a recent full length photograph of yourself, by 25 August 2010.

Interviews will be conducted in Bangkok in September 2010.

Shortlisted candidates will be notified by email before 3 September 2010.

Note: Singapore Airlines does not engage the services of any third-party recruitment firm to conduct recruitment exercises on our behalf in Thailand.

No comments: