แอร์โฮสเตส


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "flight attendants training" หรือ "แอร์โฮสเตส"

Saturday, November 17, 2012

นกแอร์เปิดรับสมัครแอร์โฮสเตส 2012 ล่าสุด

  ส่งใบสมัครได้ถึง 14 ตุลาคมนี้เลย

   ขอสรุปคุณสมบัติของผู้สมัครคร่าวๆ ให้ดังนี้นะครับ


 • เพศหญิงเท่านั้นนะ อายุก็ห้ามเกิน 25 ปี หรือเกิดในปี 1987
 • สูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป นน.และความสูงต้องสัมพันธ์กัน
 • สอบโทอิค รับ 600 คะแนนขึ้นไป และผลสอบไม่เกิน 1 ปี
 • สามารถว่ายน้ำได้ 50 เมตร
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หากสื่อภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • และถ้ายิ่งพูดภาษาถิ่น เหนือ อีสาน ใต้ มาลายูได้ ก็จะเยี่ยมมาก
 • มีบุคลิกที่แสดงออกเป็นมิตร
 • ห้ามใส่เหล็กดัดฟัน

     เอกสารที่ต้องส่ง:

 • ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษ (ให้ระบุ น้ำหนักและส่วนสูงลงด้วย) อันนี้ใส่ตามจริงนะครับ เพราะเขาตรวจอีกที
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป และรูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป (ในชุดบ้านๆ)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
 • สำเนาทรานสคริป 1 แผ่น
 • ตัวจริงและสำเนาผลสอบ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป (ไม่เกิน 1 ปี)
    ส่งไ้ด้ทั้ง email หรือจดหมาย ตามที่อยู่้ในรูปได้เลยครับ

No comments: